ESQUELAS 

  

  

BUSCAR POR NOMBRE: 

  

FALLECIDO/A FECHA 
  DON BENITO FERRO LALE Pontevedra, 28 de Marzo de 2018
 
  DOÑA ROSARIO SANTOMÉ LEMOS Marín, 28 de marzo de 2018